For kunstnere

Betingelser

Der er to officielle kunstudstillinger om året. Man kan søge Havarthigaarden’s Kunstudvalg, om at komme i betragtning til at udstille.
Kontakt Kunstudvalget via mail havarthi@havarthigaarden.dk.

Leje af lokaler

Leje af udstillingslokaler i afsnit A, 2 uger og 2 weekender er 2.500 kr. hvis man er enkelt udstiller.

I tilfælde af: flere udstillere er prisen 1000 kr. per udstiller, dog max. 5000 kr. (hvis man kun er 2 udstillere er prisen stadigvæk min. 2.500 kr.).

Praktisk information

1. weekend i udstillingsperioden er der fernisering fredag eller lørdag, valgfrit for udstiller og udstillingen er åben lørdag og søndag. Tidspunktet er efter udstillers eget ønske. I weekenderne passes udstillingen selv af udstiller.

I udstillingsperiodens hverdage varetages opsyn og salg af kontorets personale:
Mandag til torsdag kl. 9.00 -15.00, fredag kl. 9.00 – 12.00.

De udstillede værker er dækket mod brand og tyveri ved indbrud af Havarthigaardens Forsikring (Forsikringsselskabet Gjensidige vurderer og prissætter de evt. brændte eller stjålne værker), alle andre situationer er det udstillers egen forsikring.

Havarthigaardens salær er 20% af salget.

Udstillere betaler tryksager så som plakater, kort m.m. Havarthigaarden fremstiller gerne indbydelser ved fotokopieringsteknik i sort/hvid (2 kr.) eller farve (4 kr.).

Fortegnelse over de udstillede arbejder, med numre og priser udarbejdes af udstillere.

Havarthigaarden stiller personale til hjælp på ferniseringsdagen.

Endelige aftaler om opstilling, eventuel vin etc. til ferniseringen skal være aftalt med Havarthigaardens personale senest 1 måned for ferniseringen. Vin, øl, snacks til ferniseringen kan eventuelt købes gennem Havarthigaarden.

Ophængning/nedtagning og pakning af de udstillede genstande foretages af kunstnerne. Nedtagning sker, hvis ikke andet er aftalt, mandagen efter sidste udstillingsdag.

Lejepris betales ved kontraktunderskrivelse, øvrig afregning (provision samt evt. udlæg) foretages efter at udstillingen er slut og handler afsluttet.

NB! Efter kontraktens underskrift, er aftalen bindende. I tilfælde af kunstnerens aflysning af udstillingen tilbageholdes det fastsatte lejebeløb for udstillingsperioden.