fbpx

Reglerne er fastlagt af Havarthigaardens bestyrelse af hensyn til gårdens brugere og naboer.

Havarthigaarden er beliggende ud til Søllerød naturpark mod øst, Søllerød Kirkeskov mod syd, men har parcelhuse til vest og nord, hvorfor vi har et særligt hensyn at tage. Af denne grund må vore ordensregler efterleves – og vi kan derfor ikke formidle lokaleleje til rådighed for klasse-studenter-eller ungdomsfester.

GENERELT
 • Havarthigaarden råder over et rimeligt antal P-pladser, hvoraf de fleste findes på gårdens bagside. Derudover findes en offentlig P-plads ca. 100m. øst for gården ved Øverødvej.
  Det er ikke tilladt for gårdens gæster at parkere på Havarthivej!
 • Rygning er ikke tilladt indendørs.
 • Det er ikke tilladt at benytte fyrværkeri i forbindelse med leje af Havarthigaarden.
FORBEREDELSER

Nøgler til lokalerne udleveres på Havarthigaardens kontor i henhold til kontrakt.
NB! Check venligst tidspunkt for afhentning af nøgler!

Som lejer er man forpligtiget til at vise hensyn til andre – ikke mindst Havarthigaardens naboer, der ikke må påføres urimelige støjgener.

For afholdelse af mere end et selskab, inden for samme lejeperiode (reception før bryllupsfest o.l.) beregnes et ekstra tillæg – aftal med administrationen.

Det er ikke tilladt at slå søm, skruer etc i vægge og lofter, og borde og stole må ikke fjernes fra lokalerne til udendørs brug.

Ude faciliteterne er for alle gårdens brugere.

Det er ikke tilladt uden administrationens skriftlige accept at opstille telte / pavilloner mm.

I hvert afsnit er der anretter-køkken. Bemærk, der forefindes ikke gryder, potter og pander og kun i ringe omfang skåle, fade og tagting. Køkkenerne må ikke anvendes til produktion af mad.

AFSLUTNING

23:00 Døre og vinduer lukkes
01:00 Musikken dæmpes eller standses
02:00 Gården forlades

 • De lejede lokaler afleveres i samme pæne stand som de modtages. Medbragte effekter skal fjernes ved lejemålets ophør.
 • Borde og stole anbringes i depoter (i afs. A. sættes stolene i garderoben i kælder, borde sammenklappes og anbringes i foyeren, eller rummet ved siden af køkkenet).
 • Køkkenet ordnes – bordplader afvaskes og låger/skuffer aftørres.
 • Servicet afleveres vasket og genanbragt sorteret i tilhørende skabe og skuffer.
 • Ovnen rengøres efter brug.
 • Gulvene fejes eller støvsuges.
 • Alle vinduer og adgangsdøre til bygningerne lukkes og låses.
 • Er der hejst flag, skal de tages ned inden solnedgang.
 • Havarthigaardens rengøringspersonel ordner toiletterne og vasker gulvene.

Evt. Manglende oprydning/rengøring vil medføre en ekstra regning på min. 400,- kr.

EVENTUELLE SKADER

Som lejer er man pligtig til at erstatte evt. skader på bygninger, inventar mv. – samt udstillede genstande.

Evt. brækage af gårdens inventar, vil blive opkrævet efterfølgende.

Havarthigaardens forsikring dækker ikke evt. tyveri/skade på lejers medbragte ejendele.

Ved større skader, så som ledningsbrud, ituslåede vinduer/døre, kan Brandvæsenets vagtcentral kontaktes, for udbedring af skaderne, på tlf. 45 80 33 55.

Det understreges at udkørsel fra vagtcentralen, eller gården eget personale, sker på lejers regning, såfremt den opståede skade er forvoldt af lejer eller dennes gæster.

Ved fejlbetjening af alarmen i bygning A og C, vil alarmudkaldet ske for lejers regning.