Ordensregler

Ordensreglerne er fastlagt af Havarthigaarden’s bestyrelse af hensyn til gårdens brugere og naboer.

Havarthigaarden er beliggende ud til Søllerød naturpark mod øst, Søllerød Kirkeskov mod syd, men har parcelhuse til vest og nord, hvorfor vi har et særligt hensyn at tage. Af denne grund må vore ordensregler efterleves – og vi kan derfor ikke formidle lokale leje til rådighed for klasse-studenter-eller ungdomsfester, med mindre der er et rimeligt stort antal ansvarlige voksne til stede under hele festen.

LOKALER mm.:
Nøgler til lokalerne udleveres på Havarthigaarden’s kontor i henhold til kontrakt.
NB! Check venligst tidspunkt for afhentning af nøgler!
For afholdelse af mere end et selskab, inden for samme leje periode (reception før bryllupsfest o.l.) beregnes et ekstra tillæg – aftal med administrationen.
Det er ikke tilladt at slå søm, skruer m.v. i vægge og lofter, og borde og stole må ikke fjernes i fra lokalerne til udendørs brug.
Ude faciliteterne er for alle gaardens brugere. Det er ikke tilladt uden administrationens skriftlige accept, at opstille telte / pavilloner m.m.
I lokale D kan vinduerne mod naboerne ikke åbnes. Der er en dør ind mod gårdspladsen som kan åbnes, og der er desuden et udsugningsanlæg som tændes fra garderoben.
Som lejer er man forpligtiget til at vise hensyn til andre – ikke mindst Havarthigaarden’s naboer, der ikke må påføres urimelige støjgener.

  • Kl. 23,00 skal døre og vinduer lukkes.
  • Kl. 01,00 skal musikken dæmpes eller standses.
  • Kl. 02,00 skal gården forlades.

 

RENGØRING:
De lejede lokaler afleveres i samme pæne stand som de modtages.
Medbragte effekter skal fjernes ved lejemålets ophør.
Borde og stole anbringes i depoter (i afsnit A. sættes stolene i garderoben i kælder, borde , sammenklappes og anbringes i foyeren, eller rummet ved siden af køkkenet).
Køkkenet ordnes bordplader afvaskes og låger/skuffer aftørres. Servicet afleveres vasket og genanbragt sorteret i tilhørende skabe og skuffer. Ovnen rengøres efter brug. Gulvene fejes eller støvsuges.

Havarthigaardens rengøringspersonale ordner toiletterne og vasker gulvene. Evt. Manglende oprydning/rengøring vil medføre en ekstra regning på min. 400,- kr.
Alle vinduer og adgangsdøre til bygningerne lukkes og låses.
Er der hejst flag, skal de tages ned inden solnedgang.
Som lejer er man pligtig til at erstatte evt. skader på bygninger, inventar m.v. – samt udstillede genstande. Evt. Brækage af gårdens inventar, vil blive opkrævet efterfølgende.
Havarthigaarden’s forsikring dækker ikke evt. Tyveri/skade på lejers medbragte ejendele.
Rygning er kun tilladt på de anviste områder.
Det er ikke tilladt at benytte fyrværkeri i forbindelse med leje af Havarthigaarden.

PARKERING:
Havarthigaarden råder over et rimeligt antal P-pladser, hvoraf de fleste findes på gårdens bagside. Derudover findes en offentlig P-plads ca. 100 m. øst for gården ved Øverødvej.
Det er ikke tilladt for gårdens gæster at parkere på Havarthivej!

VAGTORDNING:
Ved større skader, så som ledningsbrud, ituslåede vinduer/ døre, kan Brandvæsenets vagtcentral kontaktes, for udbedring af skaderne, på tlf. 45 80 33 55.
Det understreges at udkørsel fra vagtcentralen, eller gårdens eget personale, sker på lejers regning, såfremt den opståede skade er forvoldt af lejer eller dennes gæster.
Ved fejlbetjening af alarmen i bygning A og C, vil alarmudkaldet ske for lejers regning.

God fest.

Venlig hilsen
Havarthigaarden