Forvalter til Havarthigaarden søges.

Forvalter til Havarthigaarden – kultur- og medborgerhus i Rudersdal

Vi søger til 1.marts 2021, en ny forvalter til Havarthigaarden, da vores forvalter gennem 15 år går
på pension. Du bliver daglig leder af en gård med mange besøgende og aktiviteter året rundt.

Forvalterens ansvar og opgaver:

• Servicere lejere og brugere.
• Udleje lokaler til private fester, konferencer, møder m.m.
• Tilrettelægge eget arbejde samt lede og samarbejde med de to andre ansatte.
• Koordinere med de mange frivillige samt bemande gården, både i det daglige og ved større
weekendarrangementer.
• Deltage i møder i repræsentantskabet, bestyrelsen og eventuelle udvalg.
• Referere og rapportere til samt betjene bestyrelsen
• Varetage vedligeholdelsen af gårdens bygninger, udearealer, inventar, maskinpark og IT.
• Løse diverse ad hoc-opgaver.
• Ansvarlig for kontrakter, bogføring, kasse, bank og personaleadministration
• Ansvarlig for rengøring og renholdning

Vi søger en person, som:

• Er serviceminded, imødekommende og har et godt humør.
• Arbejder selvstændigt og evner at få teamet til at spille sammen.
• Har håndelag for almindelige vedligeholdelsesarbejder og gerne en håndværksmæssig
baggrund.
• Kan indgå i team med de to andre ansatte.
• Forstår kunsten at samarbejde med frivillige.
• Er god til at tage fat og gøre lokaler klar fx med opstilling af stole, borde og andet udstyr
• Er fleksibel med hensyn til arbejdstid
• Har regnskabsforståelse og erfaring med budgetoverholdelse
• Er habil bruger af IT og AV-midler.

Vi tilbyder:

• Et job med en stor kontaktflade med mange glade brugere og gæster på gården.
• Et spændende og afvekslende job, hvor to dage ikke ligner hinanden.
• Stor mulighed for at tilrettelægge arbejdsopgaverne og et uformelt arbejdsmiljø

Løn -og ansættelsesvilkår efter kvalifikationer.
Vi har en pensionsordning og ferie og ferietillæg efter gældende regler.

Ansøgning

Send din ansøgning med CV til bestyrelsesformandens mail, nielsfriishansen@me.com senest den
6. januar 2021. Hvis du sender ansøgning pr. brev til Havarthigaarden, Havarthivej 6, 2840 Holte,
bedes du mærke kuverten ”Ansøgning”.
Øvrige relevante bilag kan medbringes ved en eventuel samtale.
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås hos bestyrelsesformanden tlf. 24223577.
Tiltrædelse 1. marts 2021.

Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler i uge 3, 2021.

Om Havarthigaarden
Havarthigaarden har været kultur-, fritids- og medborgerhus siden 1973 og er drevet i et samarbejde mellem
ansatte og frivillige. Gårdens lokaler anvendes af både faste lejere og enkelt lejere, til fester, møder, udstillinger
og konferencer. Desuden arrangerer gården events med kunst, musik, markeder og lignende, enten som egne
produktioner, eller i samarbejde med andre foreninger. Gården er opført i midten af 1860’erne og løbende
blevet renoveret. Læs mere om gården: https://havarthigaarden.dk/