Nyhedsbrev, april 2018

Nyhedsbrev, april 2018

 Havarthigaarden er i gang med sit 45. år som selvejende institution baseret på frivilliges indsats.

 

Arrangementer 2. kvartal 2018

Juni står traditionen tro i festernes tegn på Havarthigaarden, både konfirmationer, nonfirmationer og bryllupper bliver afholdt i gårdens mange velegnede festlokaler.


 

 

 

Repræsentantskabsmøde 17.april, klokken 19.30.

Mødet i april er den årlige generalforsamling, hvor årsregnskab og budget præsenteres. Desuden er der valg til bestyrelsen. På valg er Svend Jensen, C.O. Jørgensen og Helle Løvgreen, de to førstnævnte ønsker genvalg. På valg er også bestyrelsens to suppleanter Nelli Modeweg og Ada Kramer. Der er dermed mulighed for at interesserede kan stille op til bestyrelsen. Desuden er der valg til formand- og næstformandsposterne for repræsentantskabet; hvilket er Hans Henrik Stener og Einar Hoff, som begge ønsker genvalg.

Efter generalforsamlingen, vil Museumsinspektør ved Rudersdal Museer, Anders Bank Lodahl fortælle om Skodsborg Badesanatorium.

 

Adgang kun for Havarthigaardens Repræsentantskab.

Havarthigaardens Repræsentantskab består af repræsentanter for gårdens brugere, lokale foreninger og personlige medlemmer.

 

Lagersalg, Maj 2018 – mere information følger.

 

Rudersdal Folkemødedag, September 2018

 

Sæt allerede nu kryds ved den 1. september 2018,
hvor den store folkemødedag i kommunen bliver afholdt med deltagelse af både lands- og lokalpolitikere samt de lokale foreninger.

 

Årets 1. kvartal bød på et væld af aktiviteter på gården og arrangementerne var velbesøgte.

 

 

 

Kunstudstilling, 13. – 15. Januar 2018


Birthe Hauge Hansen
Under overskriften: ”Giv glæden en chance” og citatet: ”Naturens store skønhed og det indre jeg.  Birthe Hauge Hansen arbejder med positive farver og motiver. Udstillingen var velbesøgt og klædte lokalerne godt.

Kunstudstilling, fra 1. – 16. marts. 2018


Kommunens billeder
Malerier, som til daglig hænger på Borgmester- og direktionskontorer samt andre kontorer i Rudersdal Kommune var udstillet. Til stor glæde for flere borgere i Rudersdal.

 

Børneteater, 4. Marts 2018

 
Eventyret om Dronning Dagmar
En musikalsk og humoristisk fortælling med dukker om dronning Dagmar og kong Valdemar Sejr. En forestilling for hele familien.Stykket opførtes af Teatergruppen Svanen, og arrangeret af Havarthigaarden i samarbejde med Oplev Rudersdal.

 

Voksenteater / Revy, 7. og 8. marts


Breaking News
Bare Damer opførte forestillingen Breaking News. Forestillingen blev vist i to dage i november, for fulde huse, derfor blev succes’en gentaget i marts .Gentagelsen var også en stor en succes.

 

Event / Vinmesse, 18. marts


Vinmesse
Vinmessen havde deltagelse af flere lokale vinimportører og forhandlere fra Rudersdal.Der blev smagt på mange fine og velsmagende vine af arrangementets deltagere, så messen blev gennemført med succes.
 

 

Øvrige informationer:

Flere frivillige

Der er altid brug for frivillige på Havarthigaarden. Hør nærmere på 45425387.

 

Opslagstavle, hjemmeside, Facebook.

I porten findes en opslagstavle, hvor man kan se annoncering af aktiviteter. Man kan også gå ind på hjemmesiden http://www.havarthigaarden.dk/, for at se mere om Havarthigaarden, eller på facebook https://www.facebook.com/Havarthigaarden/.

Hold øje med vores hjemmeside og Facebook for løbende opdateringer.

 

Havarthigaarden er det lokale samlingssted og kulturhus, drevet af frivillige igennem snart 45 år. Gården drives som selvejende institution og får et årligt tilskud fra Rudersdal Kommune. Havarthigaardens Repræsentantskab er højeste myndighed og dannet af repræsentanter for det lokale foreningsliv og andre interesserede. Repræsentantskabet vælger en bestyrelse, der driver institutionen. Til gårdens daglige drift, er der tre deltidsansatte: Forvalter, sekretær og servicemedarbejder.

 

 

 

 

Telefon: 45 42 53 87

Email: havarthi@havarthigaarden.dk

 

«
«