KUN FOR MÆND 60 + – ONSDAG 6.JUNI Kl. 11 – 14

KUN FOR MÆND 60 +  – ONSDAG 6.JUNI  Kl. 11 – 14

Rudersdal Kommune holder i samarbejde med flere organisationer bl.a. Ældre Sagen en mandesundhedsdag. Temaet for dagen er sammenhængen mellem sundhed og livskvalitet. Kom og hør, hvad socialt samvær og fællesskab betyder for din livskvalitet, og hør, hvad du selv kan gøre for at få et godt seniorliv med masser af udfordringer og indhold.

Borgmester Jens Ive byder velkommen på kommunens vegne.

Michael Teit Nielsen, vicedirektør i Ældre Sagen, fortæller om resultaterne af en stor undersøgelse om ældres ønsker til fremtiden og om deres syn på boligforhold, arbejde, økonomi og livskvalitet – kort sagt et billede af nuværende og kommende ældres liv og hverdag.

Derefter fortæller Preben Etwil, chefkonsulent hos Danmarks Statistik, om sine undersøgelser. De viser bl.a., hvordan mænd i seniorklassen i lige præcis Rudersdal stadig har mange gode år i sig, når de når de 60+ – livet slutter altså ikke ved de 65.

Efter de to indlæg debatterer indlægsholderne og borgmesteren kort emnetmed fokus specielt på forholdene i Rudersdal.

Til slut er der grillpølser i den hyggelige gårdhave (drikkevarer sælges til rimelige priser), og du får mulighed for at få oplysninger om de mange aktivitetstilbud for mænd, der findes i hele Rudersdal Kommune.

Arrangementet er gratis. Tilmelding er ikke nødvendig, mød bare op, og tag gerne en ven eller to med.

«
«