Nyhedsbrev august 2017

Nyhedsbrev august 2017

Så er vi klar igen på Havarthigaarden efter en sommer, som godt kunne have givet os lidt mere sol. Til gengæld byder vi på et efterårsprogram med masser af aktivitet – og så er der sket nyt siden sidste nyhedsbrev: Havarthigaarden har fået ny hjemmeside, flot, overskuelig, og nem at finde rundt i, se mere på linket her: http://www.havarthigaarden.dk/

Kommende arrangementer i efteråret:

Rudersdal Folkemødedag lørdag d. 2 september
For femte år i træk lægger Havarthigaarden hus og lokaler til Rudersdal Folkemødedag. I år vil mødet være præget af det kommende kommunal- og regionsrådsvalg, men der er også lejlighed til at møde vores folketingspolitikere i diverse debatter. Endvidere medvirker en mængde lokale foreninger med stande og i debatter. Se mere her http://rudersdalfolkemoededag.dk/

Der er brug for frivillige til at hjælpe til på dagen med diverse opgaver: som parkeringsvagter, salg af øl og vand, kaffe og kage, opstilling af borde og stole, samt oprydning når dagen er slut.
Har du tid og lyst til at give en hånd med, kontakt da kontoret på tlf.: 45425387 eller på e-mail: havarthi@havarthigaarden.dk/

Nøøj, det´ for børn: Børneloppemarked d. 22 oktober kl. 13-16
Vi gentager sidste års succes og holder Børneloppemarked i fløj C og D. Lad legetøj og andet godt komme ud af skabene og gemmerne og få nyt liv hos andre!

Marked for Kunst og Kunsthåndværk 2017, lørdag-søndag d. 4-5 november.

Kunstnere og kunsthåndværkere udvalgt af Søllerød kunstforening udstiller kunst og kunsthåndværk. Program følger ca. 1 måned før arrangementet og kan ses på http://sollerod-kunst.dk/arrangementer.html

Rudersdal Bigband og god mad i sal C, torsdag d. 9. november klokken 18 – 22.30
Rudersdal Bigband er glade for at spille hos os og nu kommer de igen. Der er spisning før koncerten. Billetterne sælges i forsalg, og mere info følger – følg med på hjemmesiden http://www.havarthigaarden.dk/, på Facebook, www.facebook.com/havarthigaarden, eller på opslag i porten.

Julemarked for 11. gang på Havarthigaarden, lørdag-søndag d. 18-19 november, kl. 10-16 begge dage. Se mere her https://livsstilsguiden.com/

Bare damer og smørrebrød, torsdag og fredag d. 23. og 24. november kl. 19-22.
Bare damer – er gode og gamle kendinge fra kommunen, da de igennem en årrække har spillet revy forskellige steder i kommunen og denne gang kommer til Havarthigaarden. Revyen plejer at trække et stort publikum og vil blive annonceret mere præcist, når vi nærmer os november.

Endelig afholder vi Repræsentantskabsmøde torsdag den 26. oktober 2017 kl. 19. Indkaldelse med dagsorden til repræsentantskabet udsendes senest 14 dage før.

Øvrige informationer:

Mobilepay
Havarthigaarden har etableret en mobilepay-løsning. Den løsning vi kommer til at bruge er Danske Banks ”MyShop”, som virker ligesom mobilepay, men dog med et særligt 5 cifret nummer.

Hemingway Club Rudersdal
Sidste efterår stiftedes en lokal Hemingway Club. Konceptet er dansk og findes foreløbig i Gentofte, Hørsholm, Greve og nu her. Klubben er for mænd over 60 år, der samles hver torsdag 10-12 i lokale D (forhuset) på gården. Man får kaffe og brød og hører hver gang et foredrag. Det er ikke en litteraturklub, men en klub, der beskæftiger sig med alle emner, som deltagerne ønsker.
Klubben er allerede en succes og der kommer hver gang 40-45 mænd. Man behøver ikke at tilmelde sig på forhånd, men kommer bare. Medlemskab koster 100 kr. om året. Kaffe og brød koster 20 kr. hver gang. www.hemingwayclub.dk

Opslagstavle, hjemmeside, facebook
I porten findes en opslagstavle, hvor man kan se annoncering af aktiviteter. Man kan også gå ind på hjemmesiden http://www.havarthigaarden.dk/, for at se mere om Havarthigaarden, eller på facebook https://www.facebook.com/Havarthigaarden/

Flere frivillige
Der er altid brug for frivillige på Havarthigaarden. Henvendelse til Havarthigaardens kontor, 45425387, havarthi@havarthigaarden.dk

Havarthigaarden
– er det lokale samlingssted og kulturhus, drevet af frivillige igennem mere end 40 år. Gården drives som selvejende institution og får tilskud fra Rudersdal Kommune. Læs mere om historien på hjemmesiden http://www.havarthigaarden.dk/side/
Havarthigaardens Repræsentantskab er højeste myndighed og dannet af repræsentanter for det lokale foreningsliv og andre interesserede. Repræsentantskabet vælger en bestyrelse, der driver institutionen. Der er ansat forvalter, sekretær og rengøringsassistent til gårdens daglige drift.

«
«